MAX ponownie otwarty

 

Uprzejmie informujemy, że CH MAX jest przygotowane i w pełni dostosowane do ogłoszonych wytycznych.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i najwyższy komfort prosimy o:

zachowanie 2 metrowej odległości między osobami
unikanie skupisk ludzi
zasłanianie ust i nosa (maseczką lub innym materiałem)
noszenie przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych)
przestrzeganie zasad higieny
przestrzegania ograniczeń w zakresie liczby klientów mogących przebywać w danym sklepie, a także w windzie. Wszystkie informacje na ten temat są wyeksponowane kolejno w sklepie i na windach

CH MAX w pełni dostosowało się do wytycznych dla funkcjonowania obiektów handlowych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym inspektoratem Sanitarnym i nadal będzie stosować rygorystyczne zasady odnoszące się do bezpieczeństwa higienicznego. Na terenie centrum dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk a w toaletach znajdują się również szczegółowe instrukcje sanitarne mycia i dezynfekcji rąk, a także zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek. Prowadzona jest zwiększona częstotliwość kontrolowania oraz czyszczenia miejsc sprzyjających rozwojowi i przenoszeniu się bakterii takich jak poręcze na schodach (również ruchomych), klamki, przyciski, toalety i sanitariaty. Przed windami z kolei umieszczono komunikat określający maksymalną liczbę osób mogącą przebywać w windzie.

Salony:

umożliwiają klientom dezynfekcję rąk,
zapewniają rękawiczki jednorazowe,
przed wejściem do każdego lokalu umieszczono informację, ile osób może maksymalnie znajdować się w sklepie – 1 osoba na 15m2 powierzchni handlowej
obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych.
Na terenie całego centrum będzie obowiązywać całkowity zakaz spożywania posiłków i napojów, a wszystkie stoły i krzesła w strefie foodcourt, strefa wypoczynku oraz ławki zostały wyłączone z użytkowania do odwołania.